Vyhľadávanie


Kontakt

Border-kolia

Anketa

Anketa

3) Koľko času tráviš so psom ?

TOPlist

Obedience


Obedience je jeden z rýchlo sa rozširujúcich psích športov, ktorý si našiel cestu z Anglicka do ďalších krajín sveta. Veľmi rýchlo si obedience získala nadšencov najmä v štátoch severnej Európy, nakoľko donedávna nebolo možné v týchto krajinách skladať skúšky z obrany. Vďaka tradícií sa reprezentanti Škandinávie a Dánska aj teraz umiestňujú na popredných priečkach svetových súťaží. Obedience, ako druh kynologického športu, je evidovaný pod hlavičkou Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI). V preklade toto slovo znamená poslušnosť, ale cvičenie obedience v sebe zahŕňa čiastočne aj prvky pachových prác (identifikácia predmetu). V tréningu sa pes učí vykonávať cviky kontrolovaným.spôsobom, ochotne a aj v určitej vzdialenosti od psovoda. Pri predvádzaní cvikov by mal psovod so psom preukázať celkovo dobrý vzájomný vzťah. Obedience je súbor 10 cvikov, ktoré sú v jednotlivých krajinách presne určené národnými pravidlami podľa stupňov náročnosti. Národné pravidlá sa od seba odlišujú. Súťaž medzinárodného významu (Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta) sa riadia pravidlami obedience – Trieda III podľa skúšobného poriadku FCI.
Obedience je šport vhodný pre všetky typy psov bez ohľadu na ich telesnú stavbu a fyzické dispozície. Tento mladý kynologický šport je určený aj pre psov, ktorí nevykonávajú klasický športový výcvik. Výhodou pri cvičení obedience je zvýšený temperament psa, jeho pevná nervová sústava a radosť z cvičenia. Na cvičenie obedience nepotrebujete rozľahlé cvičisko, ani zvláštne technické a výcvikové pomôcky.Platné znenie pravidiel poslušnosti Obedience je zverejnené na stránke. „Národné pravidlá obedience pre Slovenskú republiku vznikali pod záštitou Klubu kynológov Staré ihrisko Bratislava (KKSI). Pri zostavovaní pravidiel sa vychádzalo z pravidiel vykonávania a hodnotenia cvikov Triedy III podľa FCI tak, aby najvyššia úroveň v oboch pravidlách bola zhodná bez podstatných rozdielov. Navyše pred tvorbou slovenských pravidiel boli z pohľadu súboru cvikov a metodiky podrobené analýze aj skúšobné poriadky okolitých krajín a to Nemecka, Švajčiarska Rakúska, Poľska, Česka. Náplň nižších tried slovenských pravidiel bola zvolená tak, aby po metodicky-výcvikovej stránke cviky postupne na seba nadväzovali a vytvorili predpoklad pre hladký prechod z triedy začiatočníkov cez nižšie stupne obtiažnosti až k najvyššiemu - tretiemu stupňu obedience. Prvým dňom roku 2008 sa obedience zaradila medzi ostatné odvetvia športovej kynológie na Slovensku tým, že Prezídium Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky na svojom zasadnutí schválilo predložený návrh skúšobného poriadku poslušnosti „Obedience“ a s účinnosťou od 1.1.2008 ho oficiálne uviedlo do života. Týmto významným krokom odštartovala obedience svoju cestu aj na Slovensku.“