Vyhľadávanie


Kontakt

Border-kolia

Anketa

Anketa

3) Koľko času tráviš so psom ?

TOPlist

Preklady

SLOVNÍK ODBORNÝCH TERMÍNOV

ABCD- Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland
( Pracovná skupina borderských kólií Nemecka)

ALELA- Jedna z alternatívnych foriem existencie génu na
chromozóme

AWAY TO ME- Je to anglický povel (doprava)

BRACE WORK- Práca s dvoma psami naraz

BORDER- Anglický termín pre hranicu

BRÁZDA- Čiara cez ktorú pes nemôže prepustiť
žiadnu ovcu

CEA- Collie-Eye-Anomaly (dedičná vývinová porucha očného
pozadia kólií )

ETOLÓGIA- Náuka o správaní

EYE- uprený pohľad borderskej kólie na ovce

FCI- Fédération Cynologique Internationale
( Medzinárodná kynologická federácia )

FETCH- Nadháňanie oviec k pastierovi v priamej línií

HIERARCHICKÉ POSTAVENIE- Pevne stanovený vzťah medzi
medzi nadriadenými a podriadenými členmi svorky

CHROMOZÓMY- Párové štruktúry v jadrách telesných
buniek, ktoré pozostávajú z DNA a nesú dedičnú informáciu

INŠTINKT- Vrodené správanie ktoré sa netreba učiť

ISDS- International Sheep Dog Society
( Medzinárodný spolok chovateľov ovčiarskych psov

LETÁLNY FAKTOR- Smrtiaca dedičná vloha

LIFT- Prvý kontakt, keď pes prevezme ovce

OUTRUN
- Vybehnutie psa za ovcami

PAS- Progresívna atrofia sietnice
( Postupne sa zhoršujúce dedičné poškodenie sietnice
oka vedúce k oslepnutiu )

SHEDDING- Oddelenie niektorých oviec od čriedy

TRIAL- skúška

TRIÁLOVE PRETEKY OVČIARSKYCH PSOV- Preteky
ovčiarskych psov v práci s ovcami.